Installatie van WordPress op de Raspberry Pi4 incl. de verbeteringen m.b.t. de snelheid

wordpress

Nu gaan we dan daadwerkelijk beginnen met de installatie van WordPress

cd /var/www/html
sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

sudo tar xzf latest.tar.gz
sudo rm -rf latest.tar.gz

sudo chown -R www-data /var/www/html/wordpress

Vervolgens gaan we de webserver laten weten waar de bestanden zich bevinden en hoe de server mag g aan heten:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

Voeg onderstaande tekst toe ( na de nodige persoonlijke aanpassingen)

server {
 listen 80;
 root /var/www/html/wordpress;
 index index.php;
 server_name < your_site_name > www.< your_site_name >;
 access_log /var/log/nginx/< your_site_name >.access_log;
 error_log /var/log/nginx/< your_site_name >.error_log
 notice;
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
 }
 location ~ \.php$
 {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
 }
}

Vervolgens maken we een symlink om de instellingen te activeren:

ln -s /etc/nginx/sites-available/<your_site_name> /etc/nginx/sites-enabled/<your_site_name>

Herstart de server:

/etc/init.d/nginx restart

Ga met je favoriete browser naar de zojuist geïnstalleerde website (pas aan naar je eigen ip adres) http://192.168.1.22

De stappen van de installatie wijzen weer voor zich.

De eerste plugin die ik op alle wordpress sites installeer is “Post SMTP” Hiermee gaat de uitgaande mail in ons geval via Gmail. De kans dat de mail dan op de juiste plaatsen aankomt neemt aanzienlijk toe.

De combinatie met MainWP dwingt mij ertoe om diverse opties te bekijken op het gebied van snelheidsverbeteringen. Het lijkt erop dat goede resultaten gehaald kunnen worden met “W3 Total Cache” Het enige probleem tot nu toe was het verlies van de verbinding tussen de MainWP Dashboard site en de MainWP Child sites. Zie hier de oplossing voor dat probleem.

Uiteraard zijn er nog veel meer opties om snelheid te winnen maar voor de lokale WordPress site lijkt dat verder niet echt belangrijk.

Op de onderstaande pagina’s doorlopen we alle stappen die genomen zijn om WordPress en MainWP op een Raspberry Pi4 te installeren en zo de blogs op een eenvoudige manier te beheren:
– Lokale WordPress site met MainWp voor het beheer van de blogs.
– Aankoop van de Raspberry Pi4 voor de lokale WordPress site.
– Installatie van de Rasppberry incl. Webserver en alle benodigde onderdelen.
– Installatie van WordPress op de Raspberry Pi4 incl. de verbeteringen m.b.t. de snelheid. (deze pagina)
– Installatie van MainnWP lokaal en op de live blogs.