Site Health: Your site could not complete a loopback request

wordpress

Probleem:
In Site Health / Sitediagnose komt de volgende melding naar voren:
“Your site could not complete a loopback request” / “Uw site kon een loopback-verzoek niet voltooien”

Oorzaak:
Omdat we de map wp-admin afgeschermd hebben met behulp van .htaccess (Link) en we daar alleen ons eigen IP adres hebben vrij gegeven lopen onderdelen van WordPress Plugins tegen problemen aan.

Oplossing:
Voeg onderstaande regel toe aan het hier gemaakte .htaccess bestand

# whitelist Server IP address
allow from 123.123.123.123

Uiteraard het IP-adres vervangen door het adres van je eigen server.

Het complete .htaccess bestand ziet er dan ongeveer zo uit:

# Protect wp-admin folder
<LIMIT GET>
order deny,allow
deny from all
# whitelist Server IP address
allow from 123.123.123.123 
# whitelist eigen IP address
allow from 456.456.456.456 
# whitelist nog een IP address
allow from 789.789.789.789 
</LIMIT>

Uiteraard het IP-adressen vervangen door je eigen IP adressen.