Installatie van de Rasppberry incl. Webserver en alle benodigde onderdelen

wordpress

Uiteraard gaan we beginnen met het installeren van een besturingssysteem voor de Raspberry Pi.
De beste keuze is Raspberry Pi OS (voorheen Raspbian)
Gebruik hiervoor de Raspberry Pi Imager.
Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de image handmatig te installeren. Hiervoor kun je Win32DiskImager heel goed gebruiken. Zelf heb ik een aantal keren problemen gehad met versie 1.0.0 onder Windows10 en heb besloten om versie 0.9.5 te blijven gebruiken. De meeste problemen ontstaan bij gebruik van ‘virtuele’ schijven. Zelf liep ik tegen problemen aan met gebruik van encrypted partities.

Welke optie je ook kiest, Raspberry Pi OS Lite is ruim voldoende als je de server niet als desktop wilt gebruiken. Hier gaan we er verder van uit dat de server headless zal worden gebruikt. Ook tijdens de installatie van de Raspberry Pi

Tijdens het branden (schrijven) van de SD-card merk je meteen het resultaat van een betere (snellere) SD-Card.
bij gebruik van

Bij gerbruik van de Raspberry Pi Imager kies je eerst het gewenste besturingssysteem en vervolgens de locatie van je SD-card. LET OP: Kies hier zorgvuldig de juiste locatie, de schijf die je aangeeft zal worden overschreven, alle data gaat er vanaf!

Zodra het schrijven is voltooid zal de software de SD-card automatisch uitwerpen.
Je hoeft dus niet te kiezen voor “hardware veilig verwijderen”.

Helaas zul je voor het volgende deel dan wel even de kaart moeten verwijderen uit de kaartlezer en weer terug moeten stoppen. We gaan namelijk nog een 2 tal bestanden toevoegen om ervoor te zorgen dat we de Raspberry straks kunnen benaderen via ons wifi netwerk.

Om te kunnen verbinden met de Raspberry (via wifi) is het noodzakelijk dat we vooraf de juiste software beschikbaar hebben. De beste optie voor de verbinding via SSH is Putty. Putty is een klein en eenvoudig programma voor het verbinden met de Raspberry via ssh. De werking wijst grotendeels voor zich. Zelf gebruik ik daarnaast de SuperPutty add-on. Het grootse voordeel is dat je dan meerdere venster kunt samenbrengen in 1 venster in de vorm van tabs.
De werking van beide staat in detail beschreven op de websites waar je deze kunt downloaden.

Om SSH mogelijk te maken hebben we een leeg bestand met de naam “ssh” nodig in de root van de SD-card.
Daarnaast hebben we een bestand nodig om de wifi op gang te brengen. Hiervoor plaatsen we een bestand met de naam “wpa_supplicant.conf” in de root van de SD-card.
Voordat we verder gaan met de inhoud van dit laatste bestand nog even een waarschuwing vooraf: op het moment van schrijven is er een probleem met het verbinden met 5G wifi. De exacte oorzaak heb ik zelf niet kunnen vinden maar verbinden met ons 5G wifi netwerk is me tot op heden niet gelukt. Kies dus voor een 2.4 netwerk of verbind bij voorkeur via UTP.

De minimale inhoud van het bestand wpa_supplicant.conf die ik meerder keren heb toegepast is als volgt:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=NL
network={
        ssid="Naam-van-je-wifi-netwerk"
        scan_ssid=1
        psk="Wachtwoord-van-je-wifi-netwerk"
        key_mgmt=WPA-PSK
}

Vervang hier uiteraard de vet en cursief gedrukte teksten voor je eigen wifi gegevens.

Plaats vervolgens beide bestanden in de root van je SD-card.

Kies nu wel voor “hardware veilig verwijderen” en neem de SD-card uit de kaartlezer en plaats deze in het kaartslot van de Raspberry Pi. Sluit de voeding aan en heb even geduld. Bij de eerste boot zal het besturingssysteem er voor zorgen dat de volledige capaciteit van de kaart kan worden benut, dit hoef je niet meer zelf te doen. Wel zal de Raspberry rebooten voordat het besturingssysteem verder kan worden geladen.

Als de Raspberry volledig is opgestart kun je inloggen op de raspberry. Om het IP-adres te achterhalen heb je een aantal opties. Zelf gebruikte ik voorheen altijd de router, deze geeft een lijst weer met aanwezige apparaten in het netwerk. Naar mate je meer en meer gaat doen met Smart Home toepassingen zul je merken dat de lijst te groot is.
Tegenwoordig maak ik gebruik van de Advanced IP Scanner. Hiermee krijg je een gedetailleerde lijst met alle hardware in je netwerk, hierdoor zijn wijzigingen en nieuwe apparaten eenvoudiger te herkennen.

Als je het IP adres hebt achterhaalt kun je m.b.v. Putty verbinden met je Raspberry Pi.
De eerste stap is het aanpassen van het standaard wachtwoord.

sudo raspi-config

Pas hier ook gelijk de tijdzone aan, die staat standaard op London en loopt dus een uur verkeerd. Ook is dit de plaats om de hostnaam van de Pi aan te passen. Je kunt gelijk van de gelegenheid gebruik maken de overige opties te bekijken en waar nodig naar wens aanpassen. De Pi zal nu willen rebooten.

De volgende stap is de installatie van de webserver Nginx incl PHP en de database server MariaDB

sudo apt-get update upgrade
sudo apt-get install -y nginx php php-fpm mariadb-server php-mysql

Je zult tijdens de installatie een aantal vragen krijgen, deze wijzen allen voor zich.
(onthoud wel de opgegeven gebruiker en wachtwoord voor de database)

Vervolgens gaan we verder naar de WordPress instalatie (en voorbereidingen)

sudo mysql --user=root

Hier verwijderen we de standaard gebruiker welke geen wachtwoord kent en vervangen we deze door een gebruiker met wachtwoord.

DROP USER 'root'@'localhost';
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost';

WordPress database creëren:

mysql -u root -ppassword
create database wordpress;

Vervolgens maken we een gebruiker aan voor deze database

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO "username"@"localhost" IDENTIFIED BY 'password’';

Mochten nou niet alle stappen voor zich wijzen dan vind je op google honderden links met details over eventuele fouten en instellingen / opties.

Op de onderstaande pagina’s doorlopen we alle stappen die genomen zijn om WordPress en MainWP op een Raspberry Pi4 te installeren en zo de blogs op een eenvoudige manier te beheren:
– Lokale WordPress site met MainWp voor het beheer van de blogs.
– Aankoop van de Raspberry Pi4 voor de lokale WordPress site.
– Installatie van de Rasppberry incl. Webserver en alle benodigde onderdelen. (deze pagina)
– Installatie van WordPress op de Raspberry Pi4 incl. de verbeteringen m.b.t. de snelheid.
– Installatie van MainnWP lokaal en op de live blogs.